ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ LASSA
    Η LASSA παράγει ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας ελαστικά για οδηγούς που απαιτούν τόσο την ασφάλεια όσο και την απόδοση και οι οποίοι, επίσης, αναμένουν τη μέγιστη απόδοση από την επιλογή των ελαστικών τους . περισσότερα