ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Όροι & Προϋποθέσεις Προγράμματος 

- Ισχύει με αγορές τεσσάρων (4) ελαστικών, που γίνονται σε καταστήματα του επιλεγμένου Δικτύου Συνεργατών της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα, και αφορά ένα (1) από τα τέσσερα (4) ελαστικά που έχει αγοράσει ο πελάτης.
- Ο πελάτης δικαιούται να είναι μέλος του προγράμματος εγγύησης ελαστικών για περισσότερα του ενός οχήματα, υπό την προϋπόθεση της αγοράς τεσσάρων (4) ελαστικών για έκαστο των οχημάτων.

 

 

Καλυπτόμενα ελαστικά

- Lassa

 

- Καινούργια ελαστικά αγορασμένα από το επιλεγμένο Δίκτυο της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

 

- Ελαστικά επιβατικών οχημάτων,

 

- 4x4 & SUV συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μικτής χρήσης 50/50

 

  Καλυπτόμενα οχήματα

- Όχημα που φέρει 4 ελαστικά

 

- Οχήματα ιδιωτικής χρήσης

 

- Κάθε αίτηση αφορά ένα όχημα με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας,

 

- Οχήματα με ελληνικές πινακίδες

 

- Οχήματα που κινούνται εντός ελληνικών συνόρων

 

  Εξαιρέσεις από το πρόγραμμα

- Ελαστικά 4x4 off road

 

- Ελαστικά run flat,

 

- Επαγγελματικών οχημάτων & ημιφορτηγών, ΤΑΧΙ.

 

- Οχήματα που χρησιμοποιούνται για: χρονομίσθωση και ενοικίαση, σε ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς αγώνες σχολές οδηγών, μεταφορά εμπορευμάτων, δημόσιες υπηρεσίες, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Ασθενοφόρων και οχήματα Δημόσιας Χρήσης

 

  Περίοδος Κάλυψης

- Η περίοδος κάλυψης κάθε οχήματος ξενικά από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών και ισχύει για δώδεκα (12) μήνες ή 20.000 χιλιόμετρα από αυτήν. Οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα σημαίνει και τη λήξη της κάλυψης.

 

 

Αντικείμενο Κάλυψης

- Ζημιές που έχουν προκληθεί τυχαία όπως: Κλατάρισμα, χτύπημα σε πεζοδρόμιο ή άλλο εμπόδιο, Λακκούβες, Κοψίματα κλπ.

 

- Οι ζημιές του ελαστικού θα πρέπει να μην έχουν προκληθεί σκοπίμως και με υπαιτιότητα του πελάτη.

 

- Η αντικατάσταση αφορά ελαστικό ίδιου τύπου και διαστάσεων με αυτά της αρχικής τοποθέτησης,

 

- Ο μέγιστος αριθμός ελαστικών που μπορούν να αντικατασταθούν μέσω του προγράμματος εγγύησης ελαστικών άνευ χρέωσης είναι 1 (ένα)

 

- Τα ελαστικά που επανατοποθετούνται στο όχημα μετά από πιθανή ζημιά δεν καλύπτονται από εγγύηση.

 

- Σε περίπτωση που το ελαστικό επιδιορθώνεται, δεν ισχύει η παροχή της δωρεάν αντικατάστασης,
 

 

 

Εξαιρέσεις Κάλυψης

- Κλοπή, φωτιά, ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη ή κακόβουλη ενέργεια (πχ μαχαίρωμα), ζημιά από μηχανικές βλάβες (πχ ελαττωματικά αμορτισέρ, έλλειψη ευθυγράμμισης και ελλιπούς συντήρησης).

 

Κόστος αντικατάστασης ελαστικού - ΔΩΡΕΑΝ

- Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος τοποθέτησης, ζυγοστάθμισης και τυχόν άλλες εργασίες κατά τη διαδικασία αντικατάστασης του ελαστικού

  Υποχρεώσεις Πελάτη

- Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί επίσης αντίγραφο της φόρμας εγγύησης μέχρι τη λήξη της,

 

- Η κάρτα δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα και ο πελάτης οφείλει να την προσκομίσει κατά τη στιγμή της αντικατάστασης του ελαστικού,

 

- Ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει το ελαστικό που έχει υποστεί ζημιά στο Συνεργάτη του Δικτύου της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. που απευθύνθηκε για την αντικατάστασή του, στα πλαίσια της ανακύκλωσης ελαστικών,

 

- Το πρόγραμμα εγγύησης είναι προσωπικό και ισχύει μόνο για τον ιδιοκτήτη – οδηγό του οχήματος που δηλώθηκε τη στιγμή της αγοράς.

 

- Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τους παραπάνω όρους, τότε το αίτημα για αντικατάσταση ελαστικού δεν θα γίνεται αποδεκτό και η εγγύηση θα παύει να ισχύει.

 

- Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαστικού στα πλαίσια της εγγύησης, πελάτης οφείλει να προσκομίσει στο Συνεργάτη αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος του, απόδειξη αγοράς των ελαστικών, καθώς και το ελαστικό στο οποίο έχει προκύψει η ζημιά για περαιτέρω έλεγχο από τον αρμόδιο τεχνικό επιθεωρητή της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία, για τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, θα χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

* Όποιος συνεργάτης δεν τηρεί πιστά τους όρους χρήσης, θα εξαιρείται ΑΜΕΣΑ από το πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών

 

** Η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης του προγράμματος όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και οι συνεργάτες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.